There is Tomorrow!

November 1 – Day of Awakeners in Bulgaria! An ancient tradition that made it through modern times and in religion even. By holding candle or torch into the night near a Temple of Knowledge (that is a school or university), we celebrate those who hold others by the hand and lead them towards more inspired life. The intellectually awakened ones, who do not let us sleep in lethargy called daily life and provoke us to dream and never stop evolving until we reach our level of incompetence.
LINA means many things, but in my homeland, in Thracian, it says “the one that brings the light of knowledge”. I do not take myself as modern day Prometheus, but merely a messenger – I simply carry that name, given by my parents, and follow my faith to honor those who have enriched me and those who accept that light from me. Live life to your full potential! Do your bid to shape reality into what it could be and never surrender into what it is.
Αδράξτε την ημέρα for there is tomorrow!

38089da956a0ce35ece9a1486414097b

Утре съществува! 1ви ноември, Ден на Народните будители! Древна традиция, която е намерила своето място в съвременната култура та дори и в религията. Държейки свещ или факел в нощта в близост до Храм на Знанието ( какъвто е училището или университета) ние отдаваме почит на тези, които водят други за ръка и ги насочват към по-вдъхновен живот. Будните, които не ни оставят да дремем в летаргията, наречена ежедневие и ни провокират да мечтаем и никога да не спираме, да се развиваме докато не достигнем нивото си на некомпетентност.
“Лина” означава много неща, но едно от тях е „тази която носи светлината на знанието“. Аз не се възприемам като модерен Прометей, а просто нося с гордост име, дадено ми от моите родители и следвам своята съдба, да почитам тези, кото са ме обогатили интелектуално и тези, които премат светлината на знанието от мен. Живейте според своя пълен потенциал и правете това, което зависи от вас, да оформите реалността такава, каквато трябва да бъде а не да се предавате пред това което е, защото утрешният ден съществува!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s