Neverending Story – a Tale within the Tale

unnamed

Every once in a blue moon a book captures the imagination, providing a portal into magical places unknown. So it was with The Neverending Story, a children’s fantasy novel by Michael Ende. The book became best-seller shortly after its release on September 1st, 1979. Neverending story is a Tale within a tale. It tells the story of a boy who enters an antique book store to escape the bullies chasing him, where he picks up and reads a book called The Neverending Story, set in the magical land of Fantastica.  As he reads The Story, it seems to change in response to his thoughts and reactions before finally he enters the story himself and participates in the events and alters the outcome of the tale.

Today’s Google Doodle takes us along on Neverending story’s odyssey in honor of the 37th anniversary of the book’s publication.

 unnamed 2

Понякога, макар и рядко някоя книга грабва въображението, предлагайки портал към незнайни вълшебни места. Така е и с „Приказка безкрай“, детска фантастична книга от Майкъл Енде, която се превръща в бестселъл скоро след нейното публикуване на 1 септември 1979. Книгата е приказка в приказката, разкаваща историята на момче, което влиза в антикварна книжарница за да се скрие от преследващите го местни хулиганчета, където попада на книга озаглавена „Приказка безкрай“, разкаваща за приказна страна, наречена Фантастика. Докато чете историята, постепенно открива, че тя се изменя в реакция на собствените му мисли, докато накрая и той самия попада в истрията и взема учатие в развоя на събитията. Днешната илюстрация на Google ни отвежда в епопеята на „Приказка безкрай“ в чест на 37 годишнината от нейното публикуване.

unnamed 3

unnamed 4

unnamed 5

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s