Eva & Lilith at Absinthe Gallery

Displaying KALINA_TONEVA_1.jpg

On march 9th 2017 at Absinthe gallery, Sofia will be the vernisage of the exhibit  Eva & Lilith. The opening ceremony is scheduled for 6.00 pm. The show is dedicated to the beauty of  female body and the variety  of femininity. The woman is presented as a sweet magic of humanity. This is a group show of the following artist: Alexander Telalim, Andrian Bekiarov, Boyana Petkova, Kalina Toneva, Kiril Bozhkov, Krasimir Kolev, Krum Kostov, Krum Radev, Miroslav Ivanov and Selma Todorova.

Displaying BOQNA_PETKOVA.jpg

На 09.03.2017 г. в галерия “Абсент”, ул. “Цар Самуил” № 37, ще бъде открита изложбата “Eва и Лилит “. Откриването e от 18.00 часа. Изложбата е подчинена на красотата на женското тяло, на многообразието на женската същност.

Голото женско тяло, с дълбоко присъщата му способност да излъчва чувствен порив, вълнува въображението и окото на  творците десетилетия наред. Нестабилността и дуализма с които е натоварен женския образ го превръщат в непреходна тема. Има редица примери както в митологично – религиозните текстове, така и в изкуството за тази стихийна и вълнуваща двойнственост. Ако направим кратка времева разходка би ни направило впечатление присъствието на два неизменни образа, образите на Ева и Лилит. Ева – добрата , мила и покорна половинка на Адам, и Лилит – стихийния демон, отхвърлената и свободомислеща жена, сладострастния трепет в мъжките фантазии. Лилит и Ева са символ на раздвоената женственост, съставена от две невъзможни да се слеят нейни части: несломената от мъжкото властолюбие жена, и другата примирила се с него в името на семейството и продължението на живота.

Жената е сложна по природа и вълнуваща. Образ от светлина и сенки. В един момент е първична и нетърпелива, силна и несломима, неподчиняваща се и покоряваща, стихийна и ирационална.  В друг момент е деликатна и любвеобвилна, рационална и спокойна, интелигентана и последователна, пазеща домашното огнище и себеотричаща се. Тя е  изпепеляваща страст, буря изгаряща ума или спокоен пристан, бриз галещ сетивата, лек за разбитата душа.  Жената е сладката магия на човечеството. Тя говори чрез тялото си. Предава чувства и емоции и отправя предизвикателство към творците.

В нашата изложба предизвикателството приеха автори принадлежащи към различни поколения, всеки със свой стил и художествен почерк. Всеки уловил различна страна от тази безкрайна многоликост: Александър Телалим, Андриан Бекяров, Бояна Петкова, Калина Тонева, Кирил Божков, Красимир Колев, Крум Костов, Крум Радев,  Мирослав Иванов и Селма Тодорова.

unnamed

via: Absinthe Aquarelle Gallery

Save

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s