Sin and Secession at Belvedere

Lower Belvedere in Vienna hosts this season  Sin and Secession, an exhibit presenting the work of German artist Franz von Stuck and his mystical world, inspired by biblical and mythological imagery. His most famous and scandalous work The Sin (1893), a personification of 19th century understanding of femme fatale, represents seductive woman with a serpent wrapped around her nude body, who gazes at the viewer with undoubted eroticism. The artwork, which has gained Franz von Stuck a reputation as a scandalous artist, has played crutial role in shaping the motifs and symbols of Jugendstil as well as reveals the connection with Viennese Secession and his direct influence on young Gustav Klimt. The exhibition presents The Guardian of the Paradise (1889), his daunting depictions of Lucifer (1890/1891) and the Head of Medusa (1892),  classically inspired representations of Pan, Orpheus, and Dionysus, as well as his graphic art, sculptures and photography.  Being a professor at Munich Art Academy he taught and is known to have influence over  generations of artists including future modernistic stars like  Wassily Kandinsky, Paul Klee, and Paul Stollreither.  The exhibit is on view until October 10.

0x2006cc859b39eddf3643dfbe43f2a8b1

Музеят Белведере във Виена представя този сезон изложбата Грях и сецесион, включваща творбите на германския художник Франц фон Щук и неговия мистичен свят, вдъхновен от библейската и митологична образност. Неговата най-известна картина Грехът (1893), песронификация на  разбирането за фатална жена в края на 19 век, представлява съблазнителна жена с извита около тялото змия, която се вглежда в зрителя с неоспорван еротицизъм. Освен че успява да извоюва на Франц фон Щук репутация на скандален художник,  тази творба допринася значително за офрмянето на мотивите и символиката на мюнхенския Югендстил (немския ар нуво)  а също така и разкрива връзката с виенския сецесион и особено влиянието върху младия Густав Климт. Изложбата включва Пазителят на рая (1889), натрапчивите изображения на Луцифер (1890/ 1891), Медуза, вдъхновените от античната митология представи за Пан, Орфей, Дионис, както и графики, скулптури и фотографии на автора.  Като професор в Мюнхенската художествена академия, Франц фон Щук е преподавал и оказал значително влияние не пололения художници, включително и върху бъдещите модернисти Василпй Кандински, Пол Кле и Пол Столрайтер. Изложбата е отворени за посетители до 9-ти октомври.

sin2

1

sin 1

www.belvedere.at

Save

Save

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s